Ombygningen

Nyt tag på den gamle værkstedsbygning

Første store renoveringsprojekt

Det første renoveringsprojekt på gården viste sig at blive en lidt større mundfuld end først antaget, men det er hvad man kan forvente, når man roder med bygninger fra 1867, der bare har fået lov til at gå i forfald gennem årene.

Taget på den gamle staldbygning, der i dag fungerer som garage og værksted, trængte til en kærlig hånd. På tagsiden mod gårdspladsen var det tydeligt, at spærene under de gamle ondulineplader ikke kunne mere. Udover én weekend før havde vi afsat 2 ugers sommerferie til projektet som bestod af følgende: Afmontering af gamle tagplader og lægter samt forstærke de gamle spær med nyt frisk spærtræ på en side, for derefter at montere nye lægter og nogle gamle bølgeplader igen – bum tæt tag på værkstedet… men sådan skulle det ikke gå.

Det viste sig hurtigt, at et par af spærene på bagsiden af bygningen havde løsnet sig i toppen pga. råd, og var gledet ned. Vi forsøgte at hæve spærene på plads med løftearmene bag på Lille Grå (vores gamle traktor) men det lykkedes ikke. Der var derfor kun en udvej = hele tagkonstruktionen måtte udskiftes.

nedbrydningen

Da det stod klart, at ingen af de gamle spær var til at redde var det på med arbejdshandskerne, koben og bajonetsav måtte findes frem.

I takt med at nedbrydningen skred frem blev det også mere og mere tydeligt, hvor nødvendigt det var at skifte hele taget. Utætheder i tagplader og skotrende samt manglende tagrender har medført fugt i murværket, som derfor er skredet og har sat sig. Fugt omkring spærender og bærende bjælker har medført råd i træværket og en kæmpe familie af borebiller har haft kronede leveforhold i det fugtige og tempererede træværk. Alt i alt var det nødvendigt med en udskiftning af trækværket generelt. 

Nedbrydningen strakte sig over et par weekender og det var derfor nødvendigt at dække af med presseninger inden spær og lægter blev pillet ned. 

.

Clean canvas – what then..?

Da hele taget var pillet ned og kun endegavlen stod tilbage, da den skulle bruges til mål til de nye spær, blev omfanget af opgave om muligt endnu mere tydelig. Sætningsskaderne på murværket kunne ikke overses ej heller de rådne bjælker. 

Gode råd var dyre, da vi ikke havde tid til at vente på produktion og levering af nye færdigesamlede spær, måtte vi haste til den lokale tømmerhandel og købe mere spærtræ, så produktionen af nye spær kunne sættes i gang. 

Vores tre drenge var med på gården den første uge og derefter i sommerhus med mormor i den sidste. Her var det meningen at vi virkelige skulle give det en skalle uden børneforstyrrelser, men så indtraf uheldet og Martin kom til skade med skulderen. Desperate situations call for desperate measures så vi rakte ud efter hjælp og hjælp det fik vi fra nær og fjern og byggeriet gik derfor ikke i stå. Martins ene arm var uarbejdsdygtig og han så påtog sig den uddelegerende rolle (mere end vanligt :-)) og vi andre gjorde som befalet. Efter 3 dages ro og indtagelse af rigelige mængder af smertestillende piller, var Martin klar igen og stille og roligt kom vi i mål med de forskellige opgaver og spærene kom op at stå.

Endelig tid til rejsegilde

Da spærene var rejst var det endelig, traditionen tro, tid til rejsegilde, vi havde en hyggestund med Kristina og Michael, som bor til leje i hovedhuset, og skålede for taget og for fremtiden på Vesterskovgården. Kristina havde kreeret en smuk krans af havens blomster – stort tak for det!

På med pladerne

2 tons tagplader lå og ventede på at komme på taget, hvordan griber man det an? For vores vedkommende blev det een plade ad gangen og pludselig gik det stærkt. Igen med hjælpende hænder kom vi i mål med tagpladerne og selv skotrenden på gårdsiden blev lavet færdig. 

Tid til lidt hygge ind i mellem

Vi valgte at lægge nyt tag i den varmeste periode i sommeren 2021, så der var også behov for pauser i skyggen og i spa’en. Kolde drinks og lækre kølige kager fra Michael ej at forglemme 🙂

Alt i alt har projekt nyt tag på værkstedsbygningen været en udfordrende rutchetur som vi gerne tager på igen når turen kommer til den næste staldbygning, der også trænger til nye spær og tag og hvad der ellers dukker op når man piller taget af endnu en bygning fra 1867..

Men… først skal vi gøre værkstedsbygningen færdig, så planen for de næste mange weekender er klar. Der skal laves skotrende på bagsiden, hvor vi også mangler at lægge de sidste tagplader. Murværket skal renoveres og tagrender sættes op inden vi går videre til næste projekt. Måske skal garageport og dør til værksted også have en klat maling.. man ved aldrig.

Tusind tak til alle der har hjulpet os, vi føler os utroligt taknemmelige for al den hjælp vi har fået <3

%d bloggers like this: